1

بهترین مناطق و محله های استانبول برای زندگی و خرید یا اجاره خانه و آپارتمان

News Discuss 
علت اینمسئله به امکان رد درخواست اقامت یا ریجکتکردن متقاضی باز میگردد که حتی با کامل بودن مدارک، بازهم ممکن است مورد قبول اداره مهاجرت ترکیه واقعنشده و متقاضی، مجبور به ترک خاک ترکیه ظرف ده روز خواهد شد و تا شش ماه نیز امکان پذیرش تقاضای مجدد اقامت http://troy363fn.full-design.com/--47936870

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story