1

با خرید خانه (ملک) در ترکیه، اقامت بگیریم

News Discuss 
۳- افرادی که مدت مجاز ویزا یا اقامت آن ها رد شده، و از طرف دولت ترکیه، برگه ترک خاک صادر شده باشد، با این برگه در مدت زمان تعیین شده از ترکیه خارج شوند، با پرداخت جریمه مربوطه ممنوعیتی برای ورود مجدد آن ها وجود ندارد. ten. نکاتی https://myles840wj.ziblogs.com/7693569/اخذ-اقامت-در-ترکیه-با-خرید-ملک-اقامت-کشورهای-مختلف

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story