1

طرح فرش افشان کاشان در fifteen عکس با رنگبندی پرفروش

News Discuss 
از جمله مهمترین شناسه های یک فرش ماشینی میزان شانه (تعداد گره در یک متر عرضی) و میزان تراکم ( تعداد گره در یک متر طولی ) می باشد . مثلا قالی ماشینی ۱۵۰۰ شانه یعنی در هر متر عرض فرش معادل ۱۵۰۰ ریشه (گره رنگ) بافته شده است. https://bookmarkbirth.com/story9232896/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story