1

بررسی محصول سویا شیرتوت فرنگی مانداسوی - ارگانیک بار

News Discuss 
سویا قرنهاست که غذای مردم آسیا مخصوصا چین بوده است . غنی از اسیدفولیک: ماکارونی غنی شده با اسیدفولیک میتواند بخش قابل توجهی از اسیدفولیک مورد نیاز بدن را تامین کند و برای زنانی که در سن باروری قرار دارند، غذای مناسبی است. میزان پروتیین سویا شیر سویا های https://social-lyft.com/story10542684/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story