1

محاسبه وزن ایده آل روش های متفاوتی دارد

News Discuss 
BMI مناسب هر گروه سنی در فهرست زیر آورده شده است. BMI گروه سنی ۲۲ ۲۴-۱۹ ۲۳ ۳۴-۲۵ ۲۴ ۴۴-۳۵ ۲۵ ۵۴-۴۵ ۲۶ ۶۴-۵۵ ۲۷ ۶۵ به بالا ابتدا با استفاده از جدول سن،BMI مناسب گروه سنی خود را بیابید. در واقع این سنجش میزان چاقی را اندازه گیری نمیکند https://rdiet.ir/ideal-weight-calculator/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story