1

زبان قصه گویی برای کودکان

News Discuss 
برای کودکان شنیدن داستان و خرید کتاب و نقاشی کشیدن یک سرگرمی جذاب و تاثیر گذار خواهد بود. توانایی قصه گو بودن بریا پدر و مادر می تواند بسیار خوشحال کننده باشد ، به ویژه هنگامی که فرزند شما می پرسد شما یک داستان جدید هر شب آماده داشته باشید. https://salamdada.blog.ir/1400/07/29/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%85

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story