1

جملات شکرگزاری مثبت

News Discuss 
شکر گزاری روزانه حس خوبی به تو می دهد و شادی را به روح و قلب تو هدیه می دهد و باعث می شود که هیچوقت افسرده نشوی و همیشه احساس شاد و خوبی داشته باشی. شکر گزاری از خداوند آنچنان در زندگی تو معجزه می کند و آنچنان احساس https://www.linkedin.com/posts/nadi-ziaeee-345703224_%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-activity-6859038335919304704-f4Bo

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story