1

الانزاپین ۵

News Discuss 
داروهای Symbyax برای اختلال دوقطبی Zyprexa همچنین ممکن است با لیتیوم یا والپروات برای درمان کوتاه مدت دوره های حاد جنون اختلال دو قطبی استفاده شود. به تمام بیماران برای مدت 12 هفته روزانه 15 میلی گرم الانزاپین داده شد و همراه آن روزانه 750 میلی گرم مت فورمین (250 https://ali081.blog.ir/1400/07/21/Olanzapine

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story