1

طرحواره درمانی

News Discuss 
طرحواره درمانی ترکیبی از درمان های شناخت درمانی ، روان پویشی و درمان های متمرکز بر هیجان است. که با علل ایجاد طرحواره ها و روش های درمانی آن آشنا ... http://erickiwce19641.blog-a-story.com/4425306/طرحواره-درمانی-چیست-طرحواره-درمانگر-چه-می-کند

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story