1

وکیل تهران چه خدماتی ارائه می دهد؟

News Discuss 
نماینده قانونی به فردی گفته می شود که بوسیله فرد دیگری – از جمله حقوقی یا این که واقعی – منصوب شود که پایین وکالت طومار کاری را انجام دهد . وکیل تهران اوستا معنای پایین اللفظی وکالت , تفویض اختیار است و به معنای حقوقی , وکالت طومار قراردادی https://parsroids.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%af%d8%9f/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story