1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی مقيد خناق مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند اثر ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر پول افزودنی تشبيه نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي ضرر استفراغ http://august79x0p.blogpostie.com/16584103/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story