1

تربیت فرزند

News Discuss 
اهمیت تربیت فرزند و مهم ترین کار در تربیت والدين وظيفه دارند ضمن آموختن آداب غدا خوردن به فرزند، كم خورى را ارزشمند و پُرخورى را برايش نامطلوب توصيف كنند. اين كار را مى توان با تمجيد از انسان هاى كم خور و قانع و مذمّت از شكم پرستى و https://quoras.trade/story.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9#discuss

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story