1

جواهرات فیروزه کوبی اصفهان

News Discuss 
هنر فیروزه‌ کوب به حدود ۶۰ یا هفتاد سال پیش در بیرجند (خراسان رضوی) به دست نعمت الله لایق (معروف به نعمت الله خان) انجام شد و به اصفهان آورده شد. قسمت های تولید فیروزه کوبی روی مس شامل : آهنگری ، فیروزه‌ کوبی ، لعاب کاری https://www.bulbapp.com/u/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B3

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story