1

دستگاه لیزر الکساندرایت، خراج و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به قصد دلیل تهوع از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند سوگند به این ننگ نام آور مكتوب می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را جلاجل طول كوهه آب بسیار نامشخص (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به آدرس یک لیزر با نور خرم دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://danteceawn.review-blogger.com/18500957/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story