1

خدمات هنری

News Discuss 
یک عکس به تنهایی می تواند بفروشد، به همین منظور متخصصان طلوع فیلم وقت زیادی را به عکاسی و طراحی عکس صرف می کنند تا حق مطلب را ادا کند.خدمات دیگری که در سایت طلوع فیلم ارائه می شود: ساخت فیلم آموزشی می باشد. http://crowdfund4u.net/index.php/blog/788/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story