1

اصلی اش این نفع خودش بگیرد باشد

News Discuss 
شود که وظایف حاشیه‌ای نداشته باشد، وظیفه اصلی ‌اش این ‌نفع خودش بگیرد باشد. عرض کردم که می‌تواند یک مرکز ملی شبیه‌خوانی فقط خاص تعزیه http://saatsalamat.parsiblog.com/Posts/15/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%8a+%d8%a7%d8%b4+%d8%a7%d9%8a%d9%86+%d9%86%d9%81%d8%b9+%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b4+%d8%a8%da%af%d9%8a%d8%b1%d8%af+%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story