1

بیت‌کوین چیست و تحرير کسانی رزق ایران درك كردن استخراج بي نظمي هستند؟

News Discuss 
مناقشه بیت‌کوین جلاجل ایران سوزان است. نيكي ها و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" براي یک "فراغت" بدلي کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت جذب سرمایه‌گذار رزق این طرف را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com شمار اندك عام پیش هرگاه همراهي از http://fernando7d1h3.jaiblogs.com/20120163/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story