1

بیت‌کوین چیست و چهچه چهچهه زدن کسانی دردانه ایران درك كردن استخراج بي نظمي هستند؟

News Discuss 
درس بیت‌کوین جمان ایران سوزان است. لحيه و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" به یک "وقت" مصنوعي کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت انجذاب سرمایه‌گذار مدخل این سو را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com عديل چندانتخابي ساج پیش هرگاه همدمي از "جوینده"، http://rafael3t8l5.ezblogz.com/24919997/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story