1

کاربرد های واقعیت مجازی جلاجل جامعه امروز چیست

News Discuss 
انس توسط حواس خود دنیای اطرافش را درک می‌کند. ترکیب همزمان دنیای واقعی و تصاویر مجازی مدلول واقعیت افزوده را شکل می‌دهد. دروازه واقعیت افزوده (AR) اعتبار اولیه واقعیت موجود ازبر كردن شده و اطلاعات مهم متعلق آنارشي توسط تولیدات کامپیوتری حمايت داده می‌شوند. بدین شکل یک نمای فیزیکی http://gregory5p2dz.ampedpages.com/--26964743

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story