1

اسکنر اثر انگشتی و تشخیص هویت افراد

News Discuss 
در انگشت نگاری مشخصات نقاطی که در آن‌ها خطوط ریز انگشت با هم تلاقی داشته‌اند، انشعاب داشته‌اند یا پایان یافته‌اند بررسی می‌شود. اثر انگشتان یک دست یا دو دست هیچ شباهت یا رابطه‌ای با هم ندارند به همین دلیل در تشخیص هویت و انگشت نگاری از همه انگشتان دو http://harrisonb358ogv1.blog-gold.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story