1

تاثیر و برجسته میلگرد دره در افزایش طول روزگار نهاد و حجره

News Discuss 
میلگردهایی که زندگاني معماري را طولانی می‌ کنند قیمت میلگرد آهن مللجوانی، فقط مرحله‌ ای از زندگی انسان‌ ها نیست بلکه ساختمان‌ های نوساز و با روزگار پایین را نیز شامل می‌ شود؛ ساختمان‌ هایی که اجاره، خرید و سکونت درون آن، اکنون رویای بسیاری از جوانان است. زاد http://sethnd4gr.dbblog.net/24368895/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story