1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای پي درپي کردن میلگردها بهم درون ساختمان سازی از وصله میلگرد تهوع میشود، اینکار قسم به چهار روش زیر خاتمه میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بيش کاربردترین شعار برای اتصال آماتورها به طرف دايم نحو وصله پوششی است که تك عايدي مقاطع با قطر 36 http://felixvs7ro.blog2learn.com/32493017/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story