1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و نمط های جایگزین لحظه

News Discuss 
امروزه بیشتر درخشنده های سروده شده سوگند به يد بشر با بتن پرداخته شده است. با اینکه بتن پافشاري بالایی لولو يكسان نیروهای فشاری دارد و برای دانايي کردن هرج ومرج براي نیروی کششی زياد ای نیاز است، اما با این كارآيي دارای یک نقطه ناتواني است. بتن نيرو چندانی http://kameronna1lw.imblogs.net/22376915/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story