1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملل

News Discuss 
برای وابسته کردن میلگردها بهم باب آپارتمان سازی از وصله میلگرد كاربرد میشود، اینکار به قصد چهار وجه زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی طماع کاربردترین شيوه برای اتصال آماتورها به طرف دلمشغولي وضع وصله پوششی است که يك تنه عايدي مقاطع با قطر 36 http://manuelub2gd.digiblogbox.com/19058096/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story