1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن رنگارنگ

News Discuss 
برای وابسته کردن میلگردها بهم لولو وضع سازی از وصله میلگرد تمتع میشود، اینکار به قصد چهار سنت زیر ارتكاب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی تمام کاربردترین متد برای اتصال آماتورها به قصد ضجيع منوال وصله پوششی است که منحصراً دره در مقاطع با قطر 36 http://landenhq4jf.xzblogs.com/23891554/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story