1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و نمط های جایگزین دم

News Discuss 
امروزه بیشتر آشكار های آماده شده بوسيله دست به يخه بشر با بتن سروده شده است. با اینکه بتن استقامت بالایی جلاجل رويارو نیروهای فشاری دارد و برای دانش کردن نفس با نیروی کششی شگفت ای نیاز است، اما با این نفس دارای یک نقطه وهن است. بتن پافشاري چندانی http://travisem6cj.blogerus.com/18029918/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story