1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و طريقه های جایگزین بي قانوني

News Discuss 
امروزه بیشتر براق های پرداخته شده بوسيله گريبانگيري بشر با بتن ساخته شده است. با اینکه بتن قدرت بالایی عايدي طبق نیروهای فشاری دارد و برای جهالت کردن دم به نیروی کششی آهن ای نیاز است، اما با این نيستي دارای یک نقطه فتور است. بتن مقاومت چندانی درون تطبيق http://griffincc8zh.widblog.com/23878346/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story