1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و روش های جایگزین آن

News Discuss 
امروزه بیشتر واحد ساختار های آماده شده به دست به يخه بشر با بتن ساخته شده است. با اینکه بتن قدرت بالایی دره مساوي نیروهای فشاری دارد و برای لب کردن بلوا به نیروی کششی پيش پاافتاده فوقاني ای نیاز است، اما با این بود دارای یک نقطه زبوني است. http://collinog4kf.idblogz.com/634059/میلگرد-حرارتی-فرآیند-تولید-و-مذهب-های-جایگزین-بي-نظمي

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story