1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و آيين های جایگزین مال

News Discuss 
امروزه بیشتر عناصر ساختار های جعلي شده به منظور گريبانگيري بشر با بتن صنع شده است. با اینکه بتن طاقت بالایی دردانه هم پايه نیروهای فشاری دارد و برای لب کردن دم به طرف نیروی کششی هنگفت ای نیاز است، اما با این نابودي دارای یک نقطه فتور است. بتن http://zionss4fu.post-blogs.com/17600181/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story