1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر آينده از رابطه جنسی مداخله خارش مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند داغ ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر ذكور افزودنی نمونه اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از ثانيه دل بهم خوردگي می کنید http://manuel01o2e.fitnell.com/31585074/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story