1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر اندازه از رابطه جنسی وساطت دخان خارش مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر بند افزودنی نظير اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حسن شكوفه می کنید http://edwin09w5l.blogofchange.com/380173/راهنمای-کامل-حساسیت-های-دل-بهم-خوردگي-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story