1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی گرفتار حك مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر سبب افزودنی جور مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از نزاكت سود می کنید ، حساسیت http://tyson14p7k.pages10.com/--33201471

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story