1

راهنمای استفاده از کاندوم برای تمامی افراد متاهل و مجرد

News Discuss 
تهوع از کاندوم مربوطبه مرد(ان) • هر نوبت که رابطه جنسی دارید از کاندوم بهره جويي کنید. • قبل از رابطه جنسی کاندوم بگذارید. • تاریخ انقضا را بررسی کنید. • موثق شوید که هیچ پارکی و نقصی كارآيي ندارد. • کاندوم ها را گوهر مکانی خنک و خشک http://waylon29f9w.affiliatblogger.com/29159830/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story