1

پوکه سفید

News Discuss 
پوکه معدنی سفید قروه از گدازه‌ های آتشفشانی تشکیل شده است که پس از خروج از دل زمین و رسیدن به سطح زمین سرد شده و به صورت دانه‌ های ریز و درشت در آمده ‌که سطح آن به صورت حباب حباب دارای سوراخ ‌ های ریز و درشت است. https://jahanpoke.ir/%d9%be%d9%88%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%87/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story