1

اسپری ایجاد شده است تا خیلی زود به مردان کمک کند تا اوج بگیرند

News Discuss 
اسپری ای که می تواند خیلی زود در طول روابط جنسی مانع از بروز اوج مردان شود ، توسط پزشکان انگلیسی ساخته شده است. 12:02 PM BST 07 آوریل 2009 طبق معالجه ، این روش درمانی که پنج دقیقه قبل از آن استفاده شود ، می تواند عملکرد یک مرد http://spay-jel.blog.ir/1398/09/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story