1

نحوه طراحي يك لوگو مرحله 12: ايجاد آثار هنري مستحكم

News Discuss 
نحوه طراحي يك لوگو مرحله 12: ايجاد آثار هنري مستحكم 1 از 1براي هر برنامه و كانال نهايي ، از رنگ كامل گرفته تا تك رنگ و از ديجيتال تا چاپ ، آثار هنري اصلي ايجاد كنيد. قبل از انتشار آثار هنري نهايي ، كليه قالبهاي پرونده را آزمايش كنيد. http://logo-nevis.bigsite.ir/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story