1

جاهاي ديدني گرگان را ببينيد

News Discuss 
شما در شمال شرق مازندران در نزديکي ساري ميتوانيد يک تصوير رؤيايي را آن هم در ليست جاهاي ديدني مازندران به چشم خود ببينيد. جاهاي ديدني و جذاب آن عبارتند از : لپاسر با چشمههاي معروف و درماني آن و سماموس و مقبره شاه يحيي کيايي بر چکاد قله http://felix1v1t0.pointblog.net/--27087357

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story