1

برندینگ چیست ؟

News Discuss 
برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ، از جزيي فروشي جمهور موضوعاتی است که این روزها خیلی رایج شده است. کمتر مشاوری را مداخل مكتب مدیریت و روانشناسی می‌توانید بیابید که درون این زمینه ذيحق ديدگاه نباشد. بنابراین شاید مطرح کردن این مناقشه از حاشيه کسی چاروا من، که خود یک برند http://rowan04xd5.full-design.com/--27946806

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story